فروش پراید هاچ بک در مازندران مدل 1380

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 120,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
ایران پلاک

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
1,111 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1381

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1386

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
157,000 کیلومتر
قیمت
11,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1389

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
13,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1382

البرز - 3 هفته پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1392

خراسان شمالی - 8 ماه پیش

کارکرد
113 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir