فروش سوزوکی گراند ویتارا در فارس مدل 1388

کارکرد : 150,000 کیلومتر قیمت : 62,000,000 منبع آگهی : otex.ir
تخت گاز

سوزوکی، گراند ویتارا، 0

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 1386

آذربایجان شرقی - 2 هفته پیش

کارکرد
162,000 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 1388

فارس - 1 هفته پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 2006

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

سوزوکی، گراند ویتارا، 0

فارس - 2 ماه پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

سوزوکی، گراند ویتارا، 0

فارس - 3 ماه پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 2006

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
224,000 کیلومتر
قیمت
53,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سوزوکی، گراند ویتارا، 2006

گلستان - 2 هفته پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir