فروش هیوندای سانتافه در اصفهان مدل 2016

کارکرد : 6,000 کیلومتر قیمت : 255,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
258,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
242,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
256,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2008

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
184,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir