فروش سمند LX EF7 در البرز مدل 1393

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : 26,700,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
34,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1391

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1390

البرز - 3 هفته پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1390

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1393

آذربایجان شرقی - 6 ماه پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
26,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1393

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1390

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1393

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir