فروش سمند LX EF7 در البرز مدل 1393

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : 26,700,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

سمند، LX EF7، 1396

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
31,590,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

سمند، LX EF7، 1391

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سمند، LX EF7، 1394

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سمند، LX EF7، 1392

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
23,600 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
ایران پلاک

سمند، LX EF7، 1391

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX EF7، 1390

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
164,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
32,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سمند، LX EF7، 1391

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com