فروش سمند LX EF7 در البرز مدل 1393

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : 26,700,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
ایران پلاک

سمند، LX EF7، 1391

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX EF7، 1396

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX EF7، 1392

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX EF7، 1393

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1393

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1390

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
163,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1393

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir