فروش هیوندای ix35 در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 175,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2009

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
200 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2011

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
123,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
158,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2012

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir