فروش هیوندای ix35 در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 175,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2012

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
81,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir