فروش هیوندای ix35 در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 175,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2013

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix35، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
158,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
123,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix35، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
81,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir