فروش سمند LX EF7 در البرز مدل 1393

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : 26,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1390

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
164,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سمند، LX EF7، 1391

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

سمند، LX EF7، 1395

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
309,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX EF7، 1383

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
13,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1397

آذربایجان شرقی - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
34,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سمند، LX EF7، 1392

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
23,600 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سمند، LX EF7، 1391

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
126,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir