فروش سمند LX EF7 در البرز مدل 1393

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : 26,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

سمند، LX EF7، 1394

کرمان - 9 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
27,700,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

سمند، LX EF7، 1390

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1395

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
35,200 کیلومتر
قیمت
30,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX EF7، 1389

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
139,000 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX EF7، 1394

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1395

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
otex.ir