فروش سمند LX EF7 در البرز مدل 1393

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : 26,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX EF7، 1396

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سمند، LX EF7، 1393

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
24,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1390

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
160 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
32,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
39,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir