فروش سمند LX EF7 در البرز مدل 1393

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : 26,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX EF7، 1395

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

سمند، LX EF7، 1393

خراسان رضوی - 3 هفته پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX EF7، 1393

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
25,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1396

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
33,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1391

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1390

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1393

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1393

البرز - 1 هفته پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
26,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir