فروش هیوندای ix55 در مازندران مدل 2013

کارکرد : 105,000 کیلومتر قیمت : 270,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

فارس - 5 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
71,457 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
186,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
91,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
167,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir