فروش هیوندای ix55 در مازندران مدل 2013

کارکرد : 105,000 کیلومتر قیمت : 270,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

مازندران - 9 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

مازندران - 9 ماه پیش

کارکرد
162,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
238,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

کرمانشاه - 9 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
227,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
248,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
217,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir