فروش هیوندای ix55 در مازندران مدل 2013

کارکرد : 105,000 کیلومتر قیمت : 270,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
91,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

مازندران - 6 ماه پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
194,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir