فروش هیوندای ix55 در مازندران مدل 2013

کارکرد : 105,000 کیلومتر قیمت : 270,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
173,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
1,700,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
79,600 کیلومتر
قیمت
2,100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir