فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1385

کارکرد : 197,000 کیلومتر قیمت : 10,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
13,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1381

خوزستان - 2 هفته پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir