فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1385

کارکرد : 197,000 کیلومتر قیمت : 10,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1390

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

گیلان - 11 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
12,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1375

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
249,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
200 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

گیلان - 12 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir