فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1385

کارکرد : 197,000 کیلومتر قیمت : 10,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
247,000 کیلومتر
قیمت
11,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
355,000 کیلومتر
قیمت
94,500,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1389

اردبیل - 6 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
10,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

خراسان رضوی - 4 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
10,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1381

یزد - 2 ماه پیش

کارکرد
377,000 کیلومتر
قیمت
7,400,000
منبع آگهی
otex.ir