فروش مزدا 3 (مونتاژ) در تهران مدل 1388

کارکرد : 152,000 کیلومتر قیمت : 67,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1386

البرز - 4 هفته پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
58,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1388

خراسان شمالی - 3 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1387

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
520,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1387

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
58,500,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

مزدا، 3 (مونتاژ)، 2010

گیلان - 8 ماه پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
61,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
ایران پلاک

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1387

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
132,000 کیلومتر
قیمت
615,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1397

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1388

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir