فروش مزدا 3 (مونتاژ) در تهران مدل 1388

کارکرد : 152,000 کیلومتر قیمت : 67,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1388

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
59,500,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1387

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
560,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1396

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
1,250,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1388

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
61,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1396

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
1,340,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
تخت گاز

مزدا، 3 (مونتاژ)، 2017

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
حواله
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1388

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
68,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

مزدا، 3 (مونتاژ)، 1387

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir