فروش ب ام و X3 20 در تهران مدل 2014

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 440,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

ب ام و، X3 20، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
440,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X3 20، 2013

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 20، 2017

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، X3 20، 2005

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
98,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir