فروش هیوندای اکسنت در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 107,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، اکسنت، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
91,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، اکسنت، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2018

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
98,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2018

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، اکسنت، 2014

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
81,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2018

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
111,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، اکسنت، 2018

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
114,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir