فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1388

کارکرد : 125,000 کیلومتر قیمت : 44,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
227,000 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
186,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
23,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سیتروئن، زانتیا، 1385

قزوین - 2 هفته پیش

کارکرد
170 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
690,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
152,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir