فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1388

کارکرد : 125,000 کیلومتر قیمت : 44,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
224,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

آذربایجان شرقی - 5 ماه پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
171,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

البرز - 9 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

بوشهر - 8 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
otex.ir