فروش کیا اسپورتیج در تهران مدل 2012

کارکرد : 45,000 کیلومتر قیمت : 165,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
395,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
147,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2013

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
149,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2013

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، اسپورتیج، 2017

گیلان - 12 ماه پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
755,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir