فروش کیا اسپورتیج در تهران مدل 2012

کارکرد : 45,000 کیلومتر قیمت : 165,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2010

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2018

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2010

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
108,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2012

همدان - 2 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir