فروش کیا سورنتو در تهران مدل 2017

کارکرد : 14,000 کیلومتر قیمت : 317,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، سورنتو، 2013

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سورنتو، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سورنتو، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سورنتو، 2009

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
112,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سورنتو، 2011

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سورنتو، 2018

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
حواله
قیمت
400,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سورنتو، 2018

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
243,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سورنتو، 2018

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
248,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir