فروش کیا سورنتو در تهران مدل 2017

کارکرد : 14,000 کیلومتر قیمت : 317,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، سورنتو، 2012

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
209,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سورنتو، 2016

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
254,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سورنتو، 2011

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، سورنتو، 2007

آذربایجان شرقی - 7 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
1,130,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، سورنتو، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سورنتو، 2013

اصفهان - 1 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
445,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سورنتو، 2016

خراسان رضوی - 4 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سورنتو، 2012

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
600,000 کیلومتر
قیمت
203,000,000
منبع آگهی
otex.ir