فروش تیبا هاچ بک در تهران مدل 1394

کارکرد : 22,000 کیلومتر قیمت : 24,500,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
28,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1394

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

تیبا، هاچ بک، 1393

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
30,400 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com