فروش چری تیگو 5 در تهران مدل 1395

کارکرد : 11,500 کیلومتر قیمت : 87,500,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

چری، تیگو 5، 1395

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

چری، تیگو 5، 1396

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

چری، تیگو 5، 1396

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

چری، تیگو 5، 1396

اصفهان - 1 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
96,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

چری، تیگو 5، 1395

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
87,990,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

چری، تیگو 5، 1395

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

چری، تیگو 5، 1395

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
85,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

چری، تیگو 5، 1395

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir