فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1386

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 9,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب
کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
5,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
8,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
8,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
475,700 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
103,000 کیلومتر
قیمت
7,600,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
11,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir