فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1386

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 9,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
6,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1383

قم - 12 ماه پیش

کارکرد
200 کیلومتر
قیمت
7,200,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1380

آذربایجان شرقی - 10 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
6,800,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
12,200,000
منبع آگهی
otex.ir