فروش شورولت کاپریس در اصفهان مدل 1977

کارکرد : 260 کیلومتر قیمت : 25,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

شورولت، کاپریس، 1981

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
1,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

شورولت، کاپریس، 1977

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
676,767 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

شورولت، کاپریس، 1988

فارس - 10 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

شورولت، کاپریس، 1985

بوشهر - 11 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

شورولت، کاپریس، 1989

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
310,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

شورولت، کاپریس، 1988

بوشهر - 9 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

شورولت، کاپریس، 1977

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
260 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

شورولت، کاپریس، 1989

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir