فروش سیتروئن زانتیا در مازندران مدل 1387

کارکرد : 110,000 کیلومتر قیمت : 38,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

آذربایجان شرقی - 2 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سیتروئن، زانتیا، 1386

اصفهان - 2 هفته پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
49,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1385

آذربایجان شرقی - 4 هفته پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
700,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

مازندران - 1 هفته پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
189,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

مازندران - 2 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
340,000 کیلومتر
قیمت
22,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir