فروش سیتروئن زانتیا در مازندران مدل 1387

کارکرد : 110,000 کیلومتر قیمت : 38,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
152,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

سیستان و بلوچستان - 5 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1386

خراسان رضوی - 5 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
278,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1383

گلستان - 3 هفته پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
21,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
216,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir