فروش سیتروئن زانتیا در مازندران مدل 1387

کارکرد : 110,000 کیلومتر قیمت : 38,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

زنجان - 9 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
35,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

چهارمحال و بختیاری - 11 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
214,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1383

گلستان - 6 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
21,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1381

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir