فروش لیفان X50 اتوماتیک در مازندران مدل 1395

کارکرد : 25,000 کیلومتر قیمت : 48,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1395

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
20,460 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X50 اتوماتیک، 1396

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1396

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
59,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1395

سیستان و بلوچستان - 1 ماه پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X50 اتوماتیک، 1394

مرکزی - 1 ماه پیش

کارکرد
45,700 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X50 اتوماتیک، 1396

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X50 اتوماتیک، 1394

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
48,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X50 اتوماتیک، 1395

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir