فروش کیا سراتو 2000 در تهران مدل 2017

کارکرد : 3,000 کیلومتر قیمت : 168,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

فارس - 8 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
199,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir