فروش کیا سراتو 2000 در تهران مدل 2017

کارکرد : 3,000 کیلومتر قیمت : 168,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
141,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

مازندران - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2010

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
73,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
112,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
149,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
178,000,000
منبع آگهی
otex.ir