فروش کیا سراتو 2000 در تهران مدل 2017

کارکرد : 3,000 کیلومتر قیمت : 168,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
164,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2016

کرمانشاه - 2 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
144,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
146,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2018

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
147,900,000
منبع آگهی
otex.ir