فروش کیا سراتو 2000 در تهران مدل 2017

کارکرد : 3,000 کیلومتر قیمت : 168,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2012

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
124,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2015

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
81,000 کیلومتر
قیمت
146,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2011

البرز - 4 روز پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

فارس - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

فارس - 4 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2012

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
92,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir