فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2018

کارکرد : حواله قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

لرستان - 2 ماه پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
161,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2007

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
169,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2006

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
212,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
434,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

مرکزی - 12 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir