فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2018

کارکرد : حواله قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
187,000 کیلومتر
قیمت
121,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
184,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2008

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
173,000 کیلومتر
قیمت
81,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
143,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 1994

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
93,000,000
منبع آگهی
otex.ir