فروش هیوندای i20 در تهران مدل 1396

کارکرد : 1,700 کیلومتر قیمت : 95,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2015

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
79,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
1,600 کیلومتر
قیمت
102,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2018

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
114,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
71,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2012

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
71,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، i20، 2015

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
39,500 کیلومتر
قیمت
800,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، i20، 2015

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir