فروش هیوندای i20 در تهران مدل 1396

کارکرد : 1,700 کیلومتر قیمت : 95,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

مازندران - 7 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
92,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2015

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
14,500 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir