فروش هیوندای i20 در تهران مدل 1396

کارکرد : 1,700 کیلومتر قیمت : 95,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2014

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
1,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
93,050,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2015

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

هیوندای، i20، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
96,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
73,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir