فروش هیوندای i20 در تهران مدل 1396

کارکرد : 1,700 کیلومتر قیمت : 95,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، i20، 2015

مازندران - 2 هفته پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
830,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2015

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
94,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1397

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
otex.ir