فروش هیوندای i20 در تهران مدل 1396

کارکرد : 1,700 کیلومتر قیمت : 95,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
84,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
96,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 1396

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، i20، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
96,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، i20، 2011

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
167,000 کیلومتر
قیمت
640,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، i20، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
89,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، i20، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
69,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir