فروش سمند سورن ELX در تهران مدل 1391

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 25,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1389

همدان - 2 سال پیش

کارکرد
168,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1391

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
27,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1397

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1398

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
97,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
122,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir