فروش سمند سورن ELX در تهران مدل 1391

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 25,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1393

آذربایجان شرقی - 12 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1395

گیلان - 2 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1395

اردبیل - 1 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
40,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
49,200 کیلومتر
قیمت
28,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1390

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
163,000 کیلومتر
قیمت
25,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir