فروش سمند سورن ELX در تهران مدل 1391

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 25,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1395

خراسان جنوبی - 1 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
37,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1394

سیستان و بلوچستان - 1 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
29,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir