فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2012

کارکرد : 110,000 کیلومتر قیمت : 210,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
395,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

گلستان - 6 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
530,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
71,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir