فروش هیوندای ix55 در خراسان رضوی مدل 2013

هیوندای، ix55، 2013

خراسان رضوی

کارکرد : 80,000 کیلومتر قیمت : 275,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، ix55، 2012

مازندران - 9 ماه پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
2,100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
258,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
188,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
213,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
202,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir