فروش هیوندای ix55 در خراسان رضوی مدل 2013

هیوندای، ix55، 2013

خراسان رضوی

کارکرد : 80,000 کیلومتر قیمت : 275,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

یزد - 8 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

کرمانشاه - 9 ماه پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir