فروش هیوندای ix55 در خراسان رضوی مدل 2013

هیوندای، ix55، 2013

خراسان رضوی

کارکرد : 80,000 کیلومتر قیمت : 275,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
288,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
132,000 کیلومتر
قیمت
194,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
213,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
227,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
246,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
217,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
224,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir