فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1396

کارکرد : حواله قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
17,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1395

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
19,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1390

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir