فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1396

کارکرد : حواله قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

آذربایجان شرقی - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
31,500 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
31,600 کیلومتر
قیمت
21,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1394

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
27,700 کیلومتر
قیمت
21,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir