فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1389

کارکرد : 280,000 کیلومتر قیمت : 38,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

آذربایجان غربی - 9 ماه پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
320,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
690,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir