فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1389

کارکرد : 280,000 کیلومتر قیمت : 38,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
189,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
52,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1383

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
188,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1381

مازندران - 10 ماه پیش

کارکرد
402,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

آذربایجان شرقی - 5 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
79,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
43,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir