فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2012

کارکرد : 86,000 کیلومتر قیمت : 137,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
436,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
1,580,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
122,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2012

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

فارس - 6 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

زنجان - 8 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir