فروش ب ام و 528i در تهران مدل 2014

کارکرد : 59,000 کیلومتر قیمت : 342,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

ب ام و، 528i، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2015

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
555,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 528i، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2014

همدان - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 528i، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2014

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir