فروش ب ام و 528i در تهران مدل 2014

کارکرد : 59,000 کیلومتر قیمت : 342,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
495,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2016

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2015

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
875,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 528i، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
940,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 528i، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
400,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2014

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
740,000,000
منبع آگهی
otex.ir