فروش لیفان X60 اتوماتیک در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 59,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 اتوماتیک، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 اتوماتیک، 1396

مازندران - 6 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
111,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
77,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 اتوماتیک، 1397

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
76,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 اتوماتیک، 1395

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
16,100 کیلومتر
قیمت
83,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 اتوماتیک، 1397

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir