فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2007

یزد - 1 سال پیش

کارکرد
139,300 کیلومتر
قیمت
98,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
470,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
308,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
132,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
otex.ir