فروش هیوندای النترا در تهران مدل 2014

کارکرد : 58,200 کیلومتر قیمت : 121,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
141,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
119,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir