فروش جک جی 5 - 1.5 در تهران مدل 1392

کارکرد : 72,000 کیلومتر قیمت : 40,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1394

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
44,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1395

سمنان - 1 سال پیش

کارکرد
17,400 کیلومتر
قیمت
52,500,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 0

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
39,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1393

کرمانشاه - 8 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
41,200,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
18,890 کیلومتر
قیمت
50,700,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1396

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1396

هرمزگان - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,250,000
منبع آگهی
Rekab.ir