فروش جک جی 5 - 1.5 در تهران مدل 1392

کارکرد : 72,000 کیلومتر قیمت : 40,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1396

کرمانشاه - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,800,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
41,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 0

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
37,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1392

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
39,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1395

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
59,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1394

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
otex.ir