فروش هیوندای سانتافه در مازندران مدل 2016

کارکرد : 20,000 کیلومتر قیمت : 265,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
273,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
328,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
610,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
274,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir