فروش هیوندای سانتافه در مازندران مدل 2016

کارکرد : 20,000 کیلومتر قیمت : 265,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
151,000 کیلومتر
قیمت
455,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
640,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir