فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1391

کارکرد : 76,000 کیلومتر قیمت : 29,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
37,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

لرستان - 2 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1392

خراسان رضوی - 12 ماه پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
67,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
33,500 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
otex.ir