فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1391

کارکرد : 76,000 کیلومتر قیمت : 29,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
30,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
4,200 کیلومتر
قیمت
69,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

لیفان، 1.8 620، 1394

کردستان - 2 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir