فروش ساینا EX اتوماتیک در البرز مدل 1396

کارکرد : 20,000 کیلومتر قیمت : 27,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1395

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
12,300 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
8,500 کیلومتر
قیمت
27,600,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
29,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir