فروش هیوندای سانتافه در البرز مدل 2014

کارکرد : 95,000 کیلومتر قیمت : 207,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
514,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
82,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2012

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
580,000,000
منبع آگهی
otex.ir