فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 234,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
173,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
1,900 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
4,900 کیلومتر
قیمت
470,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
226,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
133,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir