فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 234,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
328,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

فارس - 9 ماه پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
51,500 کیلومتر
قیمت
184,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
1,510,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
437,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
213,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com