فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 234,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir