فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1385

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 11,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1375

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
249,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
320 کیلومتر
قیمت
10,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
300 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

چهارمحال و بختیاری - 1 سال پیش

کارکرد
188,000 کیلومتر
قیمت
12,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

فارس - 9 ماه پیش

کارکرد
185 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1379

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
320,000 کیلومتر
قیمت
10,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir