فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1385

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 11,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
336,000 کیلومتر
قیمت
7,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
142,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
102,400 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
18,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
11,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir