فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2011

کارکرد : 177,000 کیلومتر قیمت : 185,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

لرستان - 10 ماه پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
243,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
224,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

آذربایجان شرقی - 8 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
82,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
otex.ir