فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2011

کارکرد : 177,000 کیلومتر قیمت : 185,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
82,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

آذربایجان شرقی - 2 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
1,700,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، ix55، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
217,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
168,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

کردستان - 1 سال پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
216,000,000
منبع آگهی
otex.ir