فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2011

کارکرد : 177,000 کیلومتر قیمت : 185,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

کردستان - 18 ساعت پیش

کارکرد
18,200 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
167,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
132,000 کیلومتر
قیمت
194,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
208,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
168,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، ix55، 2012

مازندران - 3 ماه پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
2,100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com