فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2011

کارکرد : 177,000 کیلومتر قیمت : 185,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
168,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

خراسان رضوی - 3 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
91,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
266,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir