فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2011

کارکرد : 177,000 کیلومتر قیمت : 185,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
242,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

زنجان - 6 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
209,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

اصفهان - 4 هفته پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
297,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir