فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2011

کارکرد : 177,000 کیلومتر قیمت : 185,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
440,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
86,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2009

آذربایجان غربی - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
154,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

هرمزگان - 9 ماه پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir