فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2011

کارکرد : 177,000 کیلومتر قیمت : 185,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
242,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
82 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2009

آذربایجان غربی - 10 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
154,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
396,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
44,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

مرکزی - 10 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir