فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 37,000 کیلومتر قیمت : 205,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
257,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
20 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

اردبیل - 1 سال پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2010

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
187,000 کیلومتر
قیمت
900,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
407,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir