فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 37,000 کیلومتر قیمت : 205,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
311,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2010

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
187,000 کیلومتر
قیمت
900,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

قزوین - 11 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

خوزستان - 11 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

فارس - 2 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

فارس - 10 ماه پیش

کارکرد
58,500 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
518,000,000
منبع آگهی
otex.ir