فروش پراید صندوق دار در مازندران مدل 1388

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
204 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
7,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
10,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1379

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
500,000 کیلومتر
قیمت
6,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
262,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
117,000 کیلومتر
قیمت
10,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir