فروش پراید صندوق دار در مازندران مدل 1388

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
182,200 کیلومتر
قیمت
9,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
142,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
11,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
255,000 کیلومتر
قیمت
9,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
12,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
236,000 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
6,900,000
منبع آگهی
otex.ir