فروش دنا پلاس در مرکزی مدل 1396

کارکرد : 6,500 کیلومتر قیمت : 51,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

آذربایجان غربی - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
65,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
4,600 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
101,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
122,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir