فروش دنا پلاس در مرکزی مدل 1396

کارکرد : 6,500 کیلومتر قیمت : 51,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
57,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
18,900 کیلومتر
قیمت
97,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

آذربایجان غربی - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
62,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1396

لرستان - 4 ماه پیش

کارکرد
47,999 کیلومتر
قیمت
141,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
52,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir