فروش نیسان ماکسیما در خراسان رضوی مدل 1383

نیسان، ماکسیما، 1383

خراسان رضوی

کارکرد : 95,000 کیلومتر قیمت : 530,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

گلستان - 1 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
183,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

زنجان - 7 ماه پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1387

خراسان رضوی - 6 ماه پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1387

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1381

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir