فروش نیسان ماکسیما در خراسان رضوی مدل 1383

نیسان، ماکسیما، 1383

خراسان رضوی

کارکرد : 95,000 کیلومتر قیمت : 530,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1383

همدان - 1 سال پیش

کارکرد
202,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1382

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
192,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1391

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1386

آذربایجان شرقی - 6 ماه پیش

کارکرد
274,600 کیلومتر
قیمت
123,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

یزد - 7 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir