فروش نیسان ماکسیما در خراسان رضوی مدل 1383

نیسان، ماکسیما، 1383

خراسان رضوی

کارکرد : 95,000 کیلومتر قیمت : 530,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1389

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
84,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
49,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
59,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1391

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1391

یزد - 7 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
248,000,000
منبع آگهی
otex.ir