فروش مزدا 323 در تهران مدل 1386

کارکرد : 190,000 کیلومتر قیمت : 40,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1380

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

مزدا، 323، 1380

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
253,000 کیلومتر
قیمت
1,111,111
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
297,000 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1383

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
81,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
18,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

مزدا، 323، 1381

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 323، 1385

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
223,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
otex.ir