فروش نیسان پاترول دو در در گیلان مدل 1377

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 24,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1377

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
390,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1373

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1377

مازندران - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1379

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
388,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1375

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب
کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1377

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1377

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
111,111 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir