فروش نیسان پاترول دو در در گیلان مدل 1377

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 24,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1377

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1372

زنجان - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1376

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1371

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1380

گیلان - 5 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1376

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1373

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1377

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
otex.ir