فروش ب ام و X4 28 در همدان مدل 2015

کارکرد : 58,000 کیلومتر قیمت : 550,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

ب ام و، X4 28، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
665,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
765,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
765,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
780,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
5,500 کیلومتر
قیمت
685,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
620,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir