فروش ب ام و X4 28 در همدان مدل 2015

کارکرد : 58,000 کیلومتر قیمت : 550,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
700,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2016

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
760,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2016

فارس - 5 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
670,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2016

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
637,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2015

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
otex.ir