فروش ب ام و X4 28 در همدان مدل 2015

کارکرد : 58,000 کیلومتر قیمت : 550,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 1 روز پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
710,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
685,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
820,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

فارس - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
510,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
613,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، X4 28، 2017

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
725,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir