فروش هیوندای سانتافه در یزد مدل 2016

کارکرد : 41,000 کیلومتر قیمت : 250,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2007

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2009

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
128,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

یزد - 9 ماه پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir