فروش هیوندای سانتافه در یزد مدل 2016

کارکرد : 41,000 کیلومتر قیمت : 250,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2011

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
132,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2011

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
421,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
otex.ir