فروش هیوندای سانتافه در یزد مدل 2016

کارکرد : 41,000 کیلومتر قیمت : 250,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

فارس - 9 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
258,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2009

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

اصفهان - 1 هفته پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir