فروش هیوندای النترا در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
116,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
159,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
102,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
194,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

قزوین - 7 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2015

همدان - 2 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
141,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
177,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir